OM OSS

Här hjälper, tipsar och stöder man varandra och har en god sammanhållning.

Attraktiva Laholm har sin historia i Laholms Köpmannaförening som sedan lång tid arbetat för att skapa goda förutsättningar för handeln i Laholm. Föreningen drivs av ideella krafter som med stort engagemang ordnar evenemang till nytta och nöje för kommunens invånare och besökare men den är framförallt en viktig stödorganisation medlemmarna emellan. 


Under 2019 fick föreningen sitt nya namn, Attraktiva Laholm, för att vara inkluderande även för andra företag än butiker. I samband med detta antogs en ny logotype, den lilla shoppingkassen med blomman som även kan ses som Laholms centralort med sina lika viktiga byar runtomkring. Syftet med föreningen är att hjälpas åt att skapa goda förutsättningar för handel och företagande i Laholm. 


Föreningen har uppemot 50 medlemsföretag men även privatpersoner och andra företag kan numera bli stödmedlemmar. Det gemensamma intresset är ett levande Laholm, nu och i framtiden. 


Medlemmarna har gemensamma frukostmöten andra onsdagen i månaden för information och diskussion om det som är aktuellt för tillfället. En trevlig stund där man möter likasinnade. Många handlare är ensamföretagare så det kan kännas gott med denna gemenskap där man kan hjälpa och stödja varandra. 


Styrelsen har möte en gång i månaden då föreningens verksamhet och ekonomi planeras och följs upp. Verksamhetsgrupper som driver de olika evenemangen rapporterar till styrelsen på planeringsstadiet och som uppföljning. Föreningens samarbete med kommun och andra organisationer diskuteras vid mötena och ibland bjuds representanter för dessa in till diskussion. 


I mars hålls årsmöte då styrelse, aktivitetsplan och större beslut för året klubbas.

 

Månadsmejl skickas till medlemmarna om det som står på agendan och i en gemensam facebookgrupp diskuteras och informeras aktuella händelser.

 

Enklast når du styrelsen via mejl info@attraktivalaholm.se

Kassörens mejladress är kassor@attraktivalaholm.se