Vår integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Vi på Attraktiva Laholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till info@attraktivalaholm.se

 

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter. 

Vems uppgifter hanterar vi? 

Vi hanterar våra medlemmars och stödmedlemmars uppgifter i och med att vi har en relation i form av medlemskap. Vi hanterar alltid all personinformation med största sekretess och med diskretion.

 

Hur använder och skyddar vi personuppgifter?

1. Vad använder vi dina personuppgifter till?
I samband med att du ansöker om att bli medlem/stödmedlem, mejlar eller ringer så noterar vi i vårt system dina företags- & kontaktuppgifter. 

2. Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?
Namn, E-postadress, Mobiltelefonnummer, Organisationsnummer, Postadress.

3. Hur har vi samlat in dina personuppgifter?
När du skickar in en ansökan om medlemskap eller mejlar oss så lägger vi in namn, E-postadress, mobilnummer, faktureringsadress och organisationsnummer.

4. Med vem delar vi informationen?
Vi delar inte dina personuppgifter med någon.

5. Vilka rättigheter har du?
Radering av personuppgifter: Du kan begära att dina personuppgifter raderas när som helst.
Rätt att göra invändning: Du har rätt att invända mot att jag använder dina personuppgifter.
Rättelse av personuppgifter: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag: Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag.


6. Hur länge behåller vi informationen?
Vi behåller dina uppgifter så länge du är medlem/stödmedlem eller så länge lagen kräver.

Laglig grund

För att vi som förening ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Om vi inte har laglig grund, kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och ett av dem är aktuella för oss på Attraktiva Laholm:

Samtycke – Du som person har gett oss din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter för vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. 

 

Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss rörande dina personuppgifter kan du skicka ett e-post till kontakt@attraktivalaholm.se. På samma adress kan du:
Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av dina personuppgifter.
Anmäla om du misstänker att dina personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom min behandling.
Skicka in synpunkter eller förslag rörande min Integritetspolicy.
Ställa frågor om min behandling av dina personuppgifter.

 

Tillsyningsmyndigheten

Om du anser att jag, Lisa Malkki på något sätt brutit i min hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.
Kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00, E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm