Marknader på stortorget 2024

Attraktiva Laholm anordnar 5 stycken marknader under 2024. 

Marknadsknalle


Vill du vara med att ställa ut?
 
Kontakta info@attraktivalaholm.se med din anmälan senast två veckor innan marknadstillfället.
Det är först till kvar som gäller. Vi kan inte garantera alla plats.
I anmälan ska du uppge:
Namn:
Företagsnamn:
Vad du ska sälja:
Behöver du el:
Hur många platser behöver du: (1 plats= 3x3m). Ange även om det finns önskemål om plats.
Har du F-skattsedel? 
(har du inte F-skatt, uppge istället:)
Person-, samordnings- eller organisationsnr:
Postadress:

Telefonnummer:

Medtag all egen utrustning såsom stånd/tält/förlängningssladd m.m.

avgifter 2024

600kr för de som säljer något ät- eller dryckbart (för en plats 3x3m)
400kr för de som säljer hantverk (produkter eller tjänster) (för en plats 3x3m)
300kr för föreningar (för en plats 3x3m)

300kr för UF-företag och skolklasser (som morot för att verkligen komma på försäljningsdagen får man tillbaka 150kr om man varit på plats).

Vill man ha mer än en plats 3x3 m så betalar man 200kr extra per plats som även är 3x3m. Gäller alla tariffer.  

Är man med vid mer än ett tillfälle går det mycket bra att betala in alla avgifter samtidigt. Märk då betalningen med vilka tillfällen det gäller. 

Avgift ska vara betald senast två veckor innan marknadstillfället. Till: Bankgiro: 373-2575
Uppge Företagsnamn/Kontaktperson