Marknader på stortorget 2022

Attraktiva Laholm anordnar 5 stycken marknader under 2022. 

Marknadsknalle

Vill du vara med att ställa ut? 
Kontakta info@attraktivalaholm.se med din anmälan senast två veckor innan marknadstillfället.
Det är först till kvar som gäller. Vi kan inte garantera alla plats.
I anmälan ska du uppge:
Namn:
Företagsnamn:
Vad du ska sälja:
Behöver du el:
Hur många platser behöver du: (1 plats= 3x3m). Ange även om det finns önskemål om plats.
 

Medtag all egen utrustning såsom stånd/tält/förlängningssladd m.m.

avgifter 

600kr för de som säljer något ät- eller dryckbart
400kr för de som säljer hantverk (produkter eller tjänster)
300kr för föreningar

300kr för UF-företag och skolklasser (som morot för att verkligen komma på försäljningsdagen får man tillbaka 150kr om man varit på plats).

Avgift ska vara betald senast två veckor innan marknadstillfället. Till: Bankgiro: 373-2575
Uppge Företagsnamn/Kontaktperson